Historie

 

  • 1933 vzniká svépomocí v Poděbradech mlékařské družstvo
  • 1951/52 je mlékárna součástí Hospodářského družstva Poděbrady
  • 1952 zestátnění mlékárny
  • 1958 mlékárna se stává součástí národního podniku Laktos
  • 7. 5. 1992 vzniká akciová společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.